Regarding International Wholesale Inquiries

shashasha EU is the official international wholesale distributor of the following publishing companies:

Shipping costs of wholesale orders depend on the order destination and are the responsibility of the retailer.

Please contact us at ryota@case-publishing.jp regarding any questions you may have.

Case Publishing

Vortex

Takamoto YAMAUCHI

$59.51

Chihei 12

Shunji DODO, Jun ABE, Shinya ARIMOTO , Arata DODO, Shogo YAMADA, Yasuko NOGUCHI, Kosato MATSUOKA, Nao MANABE, Masashi URASHIBA

$38.08

Chihei 11

Shunji DODO, Jun ABE, Shogo YAMADA, Yasuko NOGUCHI, Kosato MATSUOKA, Maya AKASHIKA, Masashi URASHIBA

$38.08

88

Yuri OZAKI

$46.41

Tenko

hanayo, Hajime SAWATARI

$71.41

Signed ZEEN

SCHELTENS & ABBENES

$53.55

bookshop M

akaaka-sha

Bell

Eriko KOGA

$84.50

Kando,

Harumichi SAITO

$57.12

_etc.

Maiko HARUKI

$65.46

Hama

Mina DAIMON

$53.55

cell

Taiji MATSUE

$57.12

Shu

Nao NAKAI

$59.51

shashasha

Hiroshi Onishi co., Ltd.

Sokyusha

Tokyo

Megumi OTSUKA

$53.55

Scars

Miyako ISHIUCHI

$61.89

Banko

Michio YAMAUCHI

$40.46