Regarding International Wholesale Inquiries

shashasha EU is the official international wholesale distributor of the following publishing companies:

Shipping costs of wholesale orders depend on the order destination and are the responsibility of the retailer.

Please contact us at ryota@case-publishing.jp regarding any questions you may have.

Case Publishing

Vortex

Takamoto YAMAUCHI

$57.05

ZEEN

SCHELTENS & ABBENES

$51.34 $41.07

Chihei 12

Shunji DODO, Jun ABE, Shinya ARIMOTO , Arata DODO, Shogo YAMADA, Yasuko NOGUCHI, Kosato MATSUOKA, Nao MANABE, Masashi URASHIBA

$36.51 $29.21

Chihei 11

Shunji DODO, Jun ABE, Shogo YAMADA, Yasuko NOGUCHI, Kosato MATSUOKA, Maya AKASHIKA, Masashi URASHIBA

$36.51 $29.21

88

Yuri OZAKI

$44.50 $35.60

Tenko

hanayo, Hajime SAWATARI

$68.46 $54.76

bookshop M

akaaka-sha

terra

GOTO AKI

$52.48 $41.99

_etc.

Maiko HARUKI

$62.75 $50.20

MOTHER

Seido KINO

$52.48 $41.99

Hama

Mina DAIMON

$51.34 $41.07

Aisatsu

Shinryo SAEKI

$42.21 $33.77

cell

Taiji MATSUE

$54.76 $43.81

MAGMA

hanayo

$51.34 $41.07

Shu

Nao NAKAI

$57.05 $45.64

AKA ANA

Antoine d'AGATA

$107.25 $85.80

Kando,

Harumichi SAITO

Out of Stock

shashasha

Hiroshi Onishi co., Ltd.