Regarding International Wholesale Inquiries

shashasha EU is the official international wholesale distributor of the following publishing companies:

Shipping costs of wholesale orders depend on the order destination and are the responsibility of the retailer.

Please contact us at ryota@case-publishing.jp regarding any questions you may have.

Case Publishing

Signed ZEEN

SCHELTENS & ABBENES

$53.84 $48.45

Vortex

Takamoto YAMAUCHI

$59.82 $53.84

Chihei 12

Shunji DODO, Jun ABE, Shinya ARIMOTO , Arata DODO, Shogo YAMADA, Yasuko NOGUCHI, Kosato MATSUOKA, Nao MANABE, Masashi URASHIBA

$38.28 $34.46

Overflow

Takuma NAKAHIRA

$41.87 $37.69

Chihei 11

Shunji DODO, Jun ABE, Shogo YAMADA, Yasuko NOGUCHI, Kosato MATSUOKA, Maya AKASHIKA, Masashi URASHIBA

$38.28 $34.46

88

Yuri OZAKI

$46.66 $41.99

Tenko

hanayo, Hajime SAWATARI

$71.78 $64.60

bookshop M

akaaka-sha

terra

GOTO AKI

$55.03 $49.53

_etc.

Maiko HARUKI

$65.80 $59.22

MOTHER

Seido KINO

$55.03 $49.53

Hama

Mina DAIMON

$53.84 $48.45

Aisatsu

Shinryo SAEKI

$44.27 $39.84

cell

Taiji MATSUE

$57.43 $51.68

MAGMA

hanayo

$53.84 $48.45

Shu

Nao NAKAI

$59.82 $53.84

AKA ANA

Antoine d'AGATA

$112.46 $101.21

Kando,

Harumichi SAITO

Out of Stock

shashasha

Hiroshi Onishi co., Ltd.